Selskabets værdipapirbeholdning 2020

Nedenstående oversigt er en specifikation til Årsrapporten

Værdipapirbeholdning i stk. ultimo året