Anpartskapital

Bangs Have Selskabet af 1911 ApS har en anpartskapital på kr. 200.000, der er fordelt på 518 stk. anparter.

Anparterne er frit omsættelige.

Holmes lille balancekunstner