Anpartskapital

Bangs Have Selskabet af 1911 ApS har en anpartskapital på kr. 200.000, der er fordelt på 518 stk. anparter.

Anparterne er frit omsættelige.

Selskabet blev dannet i 1911 som aktieselskab, med en aktiekapital på kr. 24.950 – bestående af aktier á kr. 50 og kr. 25.

Selskabet blev i 1975 ændret til anpartsselskab og kapitalen ændret til kr. 49.900 – bestående af anparter a kr. 100 og kr. 50.

Efter fondsemissioner i 1985 og 1990 samt nytegning af 2 aktier blev anpartskapitalen forhøjet til kr. 200.000.

På generalforsamlingen i 2023 er anpartskapitalen nedskrevet til kr. 40.000,

Anpartskapitalen består herefter af 482 anparter a kr. 80 og 36 anparter a kr. 40.

Holmes lille balancekunstner

.

.

.

.

.

Advertisement