Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling blev afholdt tirsdag den 29. juni 2021 kl. 17.00

Indkaldelse til generalforsamlingen   >>….KLIK OG LÆS

Bestyrelsens beretning om året 2020 >>….KLIK OG LÆS

og Referat af generalforsamlingen   >>….KLIK OG LÆS (nederst i dokumentet)

Årsrapport / Regnskab for 2020           >>….KLIK OG LÆS

Selskabets værdipapirbeholdning        >>….KLIK OG LÆS

————————————————–

Generalforsamlingen blev pga. corona-situtionen afholdt med kun 9 deltagere.

Bestyrelsesformanden aflægger beretning

Advertisement