Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling afholdes den ?

Mødedato fastsættes senere, når Corona-restriktionerne giver mulighed for at forsamles.

  • Indkaldelse til generalforsamlingen   >>….KLIK OG LÆS
  • Bestyrelsens beretning om året 2020  >>….KLIK OG LÆS
  • Årsrapport / Regnskab for 2020           >>….KLIK OG LÆS
  • Selskabets værdipapirbeholdning       >>….KLIK OG LÆS
  • Referat af generalforsamlingen            >>….KLIK OG LÆS

Linkene bliver aktive efterhånden som dokumenterne kommer på hjemmesiden.