Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling afholdes mandag den 31. august 2020 kl. 17.00

  • Indkaldelse til generalforsamlingen   >>….KLIK OG LÆS
  • Bestyrelsens beretning om året 2019  >>….KLIK OG LÆS
  • Årsrapport / Regnskab for 2019           >>….KLIK OG LÆS
  • Selskabets værdipapirbeholdning        >>….KLIK OG LÆS
  • Referat af generalforsamlingen            >>….KLIK OG LÆS

Linkene bliver aktive efterhånden som dokumenterne kommer på hjemmesiden.

Generalforsamling 2020 - indkaldelse - august

—————————-

Årets generalforsamling blev ikke noget tilløbsstykke, men foregik i god ro og orden med 9 deltagere.

Forsamlingsregler, afstandsregler og Corona i det hele taget samt den aflyste fællesspisning, kunne meget vel være årsagen til det beskedne fremmøde.

Her aflægger formanden beretning for de fremmødte.

 

.

.

.

.

.