Ekstraordinær generalforsamling 2023

Fredag den 12. maj 2023 kl. 16.30 i Bangs Have Pavillonen

Bestyrelsen foreslår ændringer i selskabets vedtægter.

Fremlagt første gang på den ordinære generalforsamling den 18. april 2023.

Se de nye vedtægter her

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

BANGS HAVE SELSKABET AF 1911 APS

Kære Anpartshaver

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Fredag den 12. maj 2023 kl. 16.30.

Baggrunden herfor er, at der til afstemningen om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer,  på den ordinære generalforsamling den 18. april 2023 ikke var det i vedtægterne foreskrevne antal anpartshavere tilstede.

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forslag om ændring af vedtægter jf. vedhæftede, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. april 2023.
  3. Eventuelt.

Der skal ikke ske tilmelding.

Forslaget til nye vedtægter vedlægges.

Venlig hilsen

Benny Andersen
selskabets sekretær

.

.

.

.

.

.

.

Advertisement