Selskabets historie

Aktieselskabet “Pavillonen i Bangs Have” blev stiftet den 11. juli 1911 af en kreds af borgere i Maribo.

Bangs Have aktiebrev

Bangs Have – Maribos lystskov – ligger smukt ved Maribo Søndersøs vestre bred og er allerede i 1800-årene et yndet udflugtsmål.

11. juli 1911 vedtages at opføre en pavillon her som modstykke til byens anden pavillon – “Aktiehaven”.

Et aktieselskab med en kapital på kr. 24.950,00 stiftes med det formål “at opføre og drive en pavillon i Bangs Have”. Aktierne lyder på kr. 50,00 og kr. 25,00.

I 1913 er aktiekapitalen tilvejebragt over 537 aktier fra en meget bred borgerkreds. – Aktieselskabets første formand er sagfører J. P. Hansen (1911-1938) – og pavillonen er færdigbygget i 1913 for en byggesum af ca. kr. 20.000,00.

Den første vært, overkelner Axel W. Nielsen, åbner forretningen den 1. maj 1913 på selskabets betingelser – “for alle, der viser ordentlig og sømmelig optræden”.

Pavillonen udvides gennem årene flere gange og har i 1938 omtrent samme omfang som i 1975, som “Lolland-Falsters stifts største sommerrestauration”.

Hotelejer Laurits Rasmussen (Store Ras) driver pavillonen i årene 1932-1953. Under anden verdenskrig er pavillonen beslaglagt af den tyske værnemagt og rummer senere flygtninge indtil krigens afslutning i 1945. Skaderne opgøres til kr. 40.000,00.

I 1946 genåbnes den istandsatte pavillon. Formand er direktør Henry Pedersen fra 1945-1969. Efter en periode med skiftende værter overtager restauratør Ernst Rasmussen i 1965 pavillonen i forpagtning. Som formand for den næste bestyrelse kan fabrikant Kaj Balling Engelsen i 1969 forelægge et forslag om salg af pavillonen. Man finder, at en privatejet pavillon bedre kan moderniseres i takt med tidens krav. Den 1. januar 1970 overdrages pavillonen til restauratør Ernst Rasmussen for en salgssum af kr. 486.500,00.

I overensstemmelse med loven ændres selskabets formålsparagraf til “Handel og finansiering” og omdannes i 1975 til “Bangs Have Selskabet af 1911 ApS”.

Man konstaterer, at selskabet ønskes bevaret og anparterne forbeholdt et tværsnit af maribonitter, som samles til halvårlige humørfyldte møder i PAVILLONEN I BANGS HAVE.

——————————————–

Selskabet udgav i forbindelse med 75 års jubilæet i 1986 og 100 års jubilæet i 2011 to bøger om Selskabets historie. Bøgerne er redigeret af Ove H. Nielsen.

100 år bog

Forsiden på 100 års jubilæumsbogen – Foto: OHN

Jubilæumsbogen kan købes hos selskabets formand –Adresse…>> -, i Bangs Have Pavillonen – www.bangshave.dk – og ses også til salg antikvarisk.

.

.

.

.

.

Advertisement