Persondatapolitik

Regler om persondatabeskyttelse ifm. Persondataforordningen

Selskabet har behov for at modtage og opbevare personoplysninger på anpartshaverne til brug for mødeindkaldelser og til registrering i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Ved anskaffelse af og ejerskab til en anpart giver anpartshaveren derfor samtykke til, at Selskabet opbevarer oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Desuden registreres anskaffelsesdato for anparten i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Personoplysningerne opbevares af Selskabets dataansvarlige på forsvarlig måde, og er alene tilgængelig for bestyrelsens medlemmer til brug for Selskabets arbejde med at realisere sit formål.

Enhver anpartshaver kan anmode om at få oplyst eller korrigeret de opbevarede oplysninger.

Særligt vedrørende fotos gør Selskabet opmærksom på, at der ved Selskabets møder kan blive taget fotos til brug på Selskabets hjemmeside og på Selskabets side på sociale medier.

Dataansvarlig for Selskabet er selskabets sekretær.

.

.

.

.

.

Advertisement