Referat af ekstraordinær generalforsamling 2014

Bangs Have Selskabet af 1911 Aps.

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 20 maj 2014

Til stede var: Mogens Nilsson, Carsten Elbæk, Ole Bruun, Morten Larsen, Nicolaj Søgaard, Benny Andersen, Ib Frederiksen, Jan Buch, Ole Vandrup, Ole Clausen, i alt 10 anpartshavere.

Punkt 1. Ole Vandrup blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsel og beslutningsdygtighed.

Punkt 2. Det på den ordinære generalforsamling d. 29 april 2014 fremsatte forslag til vedtægtsændringer , jf. ordinære referat, blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 3. Evt . Mogens Nilsson informerede om pavillonens drift og planer for videre renovering.

Morten Larsen der var ophavsmand til nedsættelse af et ” Ideudvalg” for udvikling af aktiviteter i Selskabet, blev sammen med Louise Søgaard og Jesper Jørgensen samt Jørn Arne Nielsen og Ole Vandrup fra bestyrelsen det nydannede ”Ideudvalg”.

Maribo, d. 28. maj 2014
OC

Advertisement