Selskabets værdipapirbeholdning 2020

Nedenstående oversigt er en specifikation til Årsrapporten

Værdipapirbeholdning i stk. ultimo året

Fondskode Papirnavn 2017 2018 2019 2020
           
60000107 Lollands Bank 25 25 25 25
60498186 Formuepleje Safe 0 0 1250 1250
16109614 Bankinvest Korte Danske Obl. 3060 2800 0 0

.

.

.

.

.

Advertisement