Selskabets værdipapirbeholdning 2019

Nedenstående oversigt er en specifikation til Årsrapporten

BHS – Værdipapirbeholdning i stk. ultimo året
Fondskode Papirnavn 2017 2018 2019
60000107 Lollands Bank     25     25     25
16109614 Bankinvest Korte Danske Obl. 3060 2800      0
60498186 Formuepleje Safe       0        0 1250
Advertisement